سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

چهارمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها - نمایشگر محتوای خبر

 

 

چهارمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها

چهارمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها با محوریت کارآفرینی اجتماعی