سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

کمبود پزشک متخصص در سرخس - نمایشگر محتوای خبر

 

 

کمبود پزشک متخصص در سرخس

شهرستان سرخس، 100 هزار نفر جمعیت دارد. کمبود پزشک متخصص یکی از مشکلات این شهرستان است.