Skip to Content

رشته های زنانه در دانشگاه الزهرا راه اندازی می‌شود

رئیس دانشگاه الزهرا(س) از راه اندازی تعدادی رشته ویژه زنان در این دانشگاه خبر داد.


انسیه خزعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شعبه دانشگاه الزهرا (س) در شهر ارومیه با مجوز شورای گسترش وزارت علوم راه اندازی شد و از مهرماه سال تحصیلی جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشجو پذیرش می کند.

وی ادامه داد: راه اندازی شعبه دانشگاه الزهرا(س) در خراسان رضوی نیز درحال پیگیری است و دانشگاه به دنبال ایجاد زیرساخت ها برای راه اندازی این شعبه است.

رئیس دانشگاه الزهرا(س) در خصوص افزایش رشته های این دانشگاه در سال جاری گفت: امسال یکی دو رشته دکتری به مجموع رشته های دانشگاه اضافه شده است وسال گذشته نیز رشته های فنی و مهندسی، مکانیک، برق، ای تی به رشته های دانشگاه اضافه شد.

وی در خصوص راه اندازی رشته هایی ویژه دانشجویان خانم نیز گفت: رشته های جامعه شناسی سالمند، روانشناسی کودک و اخلاق حرفه ای از رشته هایی است که با جهت گیری نظام خانم ها و با نیازهای خانم ها درحال بررسی در دانشگاه است و مشغول کار برروی این رشته ها هستیم ولی هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.

Authors: خبرگزاری مــهر