Skip to Content

سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد ریالی بنیاد برکت در مناطق محروم

سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد ریالی بنیاد برکت در مناطق محروم

ˈعارف نوروزیˈ در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مشهد افزود: فعالیتهای بنیاد برکت در دو حوزه توانمندسازی اقتصادی و خدمات زیربنایی مناطق محروم و روستایی تعریف شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس 75 درصد فعالیت بنیاد برکت متمرکز بر حوزه توانمندسازی اقتصادی است.

مدیرعامل بنیاد برکت گفت: در این راستا طی پنج سال گذشته در مجموع 140 بنگاه اقتصادی در 28 استان راه اندازی کرده ایم که در مجموع بیش از 16 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند.

وی افزود: چون هدف بنیاد برکت واگذاری امر به خود مردم است تاکنون 33 شرکت و بنگاه اقتصادی از این تعداد را به شرکاء سرمایه گذار خود واگذار کرده ایم.

نوروزی در ادامه گفت: امسال هم پیش بینی کرده ایم 60 تا 70 بنگاه جدید را در حوزه توانمند سازی اقتصادی و ایجاد اشتغال و تولید در کشور راه اندازی کنیم.

وی کف عمده سرمایه گذاریهای بنیاد برکت را 50 میلیارد ریال و سقف آن را 300 میلیارد ریال عنوان و بیان کرد: در صورتی که طرحهای سرمایه گذاری کمتر از این میزان توجیه لازم را در منطقه داشته باشد با نظر هیات مدیره اجرا می شود.

او ادامه داد: طرحهای بسیاری هم داریم که با رقم بیش از 300 میلیارد تا هزار میلیارد ریال انجام شده که تصمیم گیری در این زمینه هم با هیات مدیره بنیاد برکت است.

او افزود: اولویت بنیاد برکت در سرمایه گذاری مناطق محروم، دورافتاده روستایی و مرزی کشور است لذا هر چه منطقه محرومتر باشد به نقاط هدف ما نزدیکتر است.

مدیرعامل بنیاد برکت در ادامه گفت: تاکنون 433 مدرسه با گنجایش نزدیک به دو هزار کلاس درس در سطح کشور توسط این بنیاد ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی اظهارداشت: برای امسال هم پیش بینی شده تعداد قابل توجهی مدرسه توسط بنیاد برکت ساخته شود.

او تعداد مساجد ساخته شده توسط بنیاد برکت را در مناطق محروم کشور نیز 230 واحد ذکر و بیان کرد: 100 خانه عالم هم در کنار این مساجد ساخته شده است.

وی افزود: برنامه ریزی شده طی امسال به میزان 50 درصد اقداماتی که طی پنج سال گذشته توسط بنیاد برکت در این حوزه صورت گرفته در سطح کشور انجام شود.


Authors: www.irna.ir