Skip to Content

آبشار سنجدی مشهد

Loading the player...

اینجا آبشار سنجدی مشهد است.این آبشار دارای 5 طبقه می باشد و 5 مرحله دارد.

این آبشار زیبا به دلیل اینکه در ابتدای مسیرش  در زیر قله ‌ای به همین نام، درخت وحشی سنجد و جود دارد نام آبشار سنجدی بخود گرفته است.برخی هم این آبشار را به نام خواجه سین آوا میشناسند.

آبشار سنجدی به سبب خشکسالی سالهای اخیر آب زیادی ندارد.

برای رسیدن به این آبشار باید از مشهد 35 کیلومتر فاصله بگیرید واز روستای خواجه سین آوا گذشته، مسیر آب را پیش روید. در میانه راه دره باریک میشود.از سمت راست آبشار شیب حدود 60 درجه را تا200متر به سمت بالا بپیمائید. به دو دهنه غار کوچک می رسید.مسیر را ادامه دهید تا به ابتدای آبشار برسید.

فاصله نخستین آبشار  تا آبشار پنجم حدود 300 متر است.

 برای صعود از این آبشار داشتن یک طناب 20 متری و حضورفرد هدایتگر الزامیست.