Skip to Content

آتش سوزي خودرو در مشهد

آتش سوزي خودرو در مشهد

یک دستگاه خودروی پژو پارس در منطقه تبادکان مشهد دچار آتش سوزی شد.
سرپرست ایستگاه 42 سازمان آتش نشانی مشهد گفت: این حادثه ظهر امروز هنگام استارت زدن خودرو برای ورود به پارکینگ، اتفاق افتاد و طی آن آتش از قسمت موتور شعله ور شد.
آتشپاد دوم علی اکبر حکم آبادی افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد علت این حادثه نشت بنزین از انژکتور است.
وی گفت: نیروهای سازمان پس از رسیدن به محل حادثه به سرعت نسبت به مهار حریق اقدام و از انفجار خودرو پیشگیری کردند.
این حادثه خسارت نداشت.