Skip to Content

اجرای طرح جمع‌آوری داروهای مازاد خانگی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد از اجرای طرح جمع‌آوری داروهای مازاد خانگی برای اولین بار در کشور توسط سازمان پسماند مشهد خبر داد.


به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی ظهر یکشنبه در محل سازمان پسماند شهرداری مشهد اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماند، جمع‌آوری پسماندهای ویژه خانگی شهروندان یکی از وظایف شهرداری‌هاست.

وی افزود: با توجه به اینکه این داروها دارای ترکیبات پیچیده‌ای است و در صورت دفن با پسماندهای عادی موجبات آلودگی خاک و آب را فراهم می‌کند، از این رو برای اولین بار در کشور طرح ویژه جمع‌آوری داروهای مازاد خانگی در مشهد برگزار می‌شود.

نجفی تصریح کرد: استفاده از این داروها از لحاظ بهداشتی توصیه نمی‌شود بنابراین بهتر است جمع‌آوری و در محل ویژه دفن شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد بیان کرد: این داروها بعد از جمع‌آوری در محل ویژه در نظر گرفته شده دفن پسماند میامی دفن خواهد شد.

نجفی گفت: این طرح از دهم تا 18 تیر ماه اجرا می‌شود و شهروندان می‌توانند داروهای مازاد خانگی خود را به تمام ایستگاه‌های مبادله پسماند تحویل دهند.

Authors: خبرگزاری مــهر