Skip to Content

اجرای طرح پایش بیماریهای زنبورعسل برای 200 هزار کندو

با شروع فصل بهار و آغاز فعالیت زنبوران عسل اداره کل دامپزشکی استان طرح پایش بیماریهای زنبورعسل را در زنبورستان های سراسر استان انجام می دهد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی، کارشناس بررسی و مراقبت بیماری های زنبورعسل اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: بیماریهایی چون کنه واروا، نوزما، آکاراپیس، لوک آمریکایی و اروپایی و سایر بیماریهایی که تاکنون گزارش شده اند توسط دامپزشکان در کلیه شهرستان های استان در قالب این طرح بررسی می شوند.
محمدرضا شریعتی افزود: نمونه برداری از زنبورستان ها به منظور بررسی و رهگیری وضعیت بهداشتی و سلامت و میزان آلودگی ها در کلنی های زنبورعسل با همکاری کارشناسان دامپزشکی شهرستان ها و آزمایشگاه های دامپزشکی استان انجام می پذیرد.
وی ضمن درخواست همکاری از زنبورداران استان خواست تا در صورت بروز بیماری و یا هرگونه تلفات غیرعادی زنبوران عسل به شبکه دامپزشکی در شهرستان های استان مراجعه کنند.
در استان خراسان رضوی بیش از 1900 زنبوردار با بیش از 200 هزار کندوی زنبورعسل فعالیت دارند.