احمد شادكامي

احمد شادكامي، فارغ التحصيل دانشكده صدا و سيما است و هم اكنون به عنوان كارگردان در صدا و سيماي خراسان رضوي انجام وظيفه مي كند.

توليدات و جوايز دريافتي از جشنواره هاي متعدد  احمد شادكامي در اين عرصه به شرح زير ميباشد :

برنده بهترين مجموعه تلويزيوني "عشق منسوخ " ازسومين دوره  جشنواره  مراكز

برنده بهترين فيلم داستاني "فرشته" از هفتمين دوره  جشنواره مراكز

برنده بهترين برنامه تركيبي  "لحظه "  ازدوازدهمين جشنواره  مراكز

برنده بهترين فيلنامه " يك پنجره براي ديدن "   از جشنواره  فيلنامه نويسي سال 1388

و همچنين  راهيابي به جشنواره هاي : روستا ، سينما حقيقت ، فيلم كوتاه  و تله تئاتر فجر