Skip to Content

احیای قنات پس از 50 سال در فیروزه

احیای قنات پس از 50 سال در فیروزه حیاتی دوباره به یکی از روستاهای این شهرستان داد.

احیای قنات پس از 50 سال در فیروزهبه گزارش خبرنگار خراسان رضوی خبرگزاری صداوسیما روستای ابراهیم آباد شهرستان فیروزه که به علت خشک شدن قنات آن و مشکل زراعت و معیشت روستائیان بسیاری از ساکنان خود را از دست داده بود به همت جمعی از روستائیان باقیمانده رنگ زندگی به خود گرفته است و با احیای قنات آن پس از 50 سال ،بیشتر روستائیان مهاجر بازگشته اند.

شادمهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه گفت: باپیگیری یک ساله تعدادی از ساکنان روستا و احیای قنات ، بیش از 37 هکتار از مزارع بایر شهرستان فیروزه زیر کشت انواع سبزی و صیفی رفته است.

روستای ابراهیم آباد در بخش مرکزی فیروزه  و در 5 کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد .
روستا ی علی آباد در سال 90 ، 165خانوار داشت که بیشتر آنان مهاجرت کردند اما هم اکنون با بازگشت تعدادی خانوارها 50 خانوار در این روستا زندگی می کنند .

دشت نیشابور 914 رشته قنات دارد که 80 درصد آن خشک شده و یا دبی آن کاهش یافته است.

با احیای قناتها و رونق کشاورزی می توان از مهاجرت روستائیان جلوگیری کرد و موجبات بازگشت مهاجران را فراهم آورد. احیای قنات پس از 50 سال در فیروزه