Skip to Content

اختصاص بیش از 23 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه کشاورزی

معاون سازمان استان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: دولت 23 میلیارد و صد میلیون تومان تسهیلات برای ارتقای تولید کشاورزی و دامی این شهرستان اختصاص داد.

اختصاص بیش از 23 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه کشاورزی

سیدغلامرضا نبوی نامقی در گفتگو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: حدود 110 میلیارد تومان پرونده آماده شد که از طریق کمیتههای فرعی 65 میلیارد تومان به بانک ارسال شد که از مجموع آن حدود 23 میلیارد و 100 میلیون تومان برای حدود 393 پرونده جذب شد که البته هنوز صد در صد جذب نشده است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با اشاره به ادامه احداث پروژه مجتمع گلخانهای در مسیر جاده سبزوار ظرف چهار سال گذشته، گفت: احداث هشت واحد در این مجتمع توسط متخصصان و متقاضیان در حال اتمام است که پیشبینی میشود در دولت به بهرهبرداری برسد.

نبوی اضافه کرد: در مجموع اعتبارات سال 90 و 91، 38 میلیارد تومان اعتبار سهمیه تسهیلات برای کشاورزی نیشابور اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: سال 91 در حوزه کمکهای ویژه دولت به بخش کشاورزی یک سال استثنایی بعد انقلاب اسلامی بود.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه مجلس، باید بخشی از درآمد نفت تبدیل به ریال شود و از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

نبوی خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغ دولت سال گذشته پنج هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای کشاورزی کشور اختصاص یافت که از این میان سهم خراسان رضوی 350 میلیارد تومان و سهم نیشابور 24 میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه 25 درصد تولید ناخالص ملی در کشاورزی است، خاطرنشان کرد: کارهای خوبی برای توسعه بخش کشاورزی شده اما هنوز این بخش توجه ویژهای را میطلبد.

نبوی تاکید کرد: بخش کشاورزی قرار است امنیت غذایی کشور را با وجود محدودیتهای اقلیمی و تحریمهای دشمنان تامین کند/س 

 

Authors: باشگاه خبرنگاران