رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

اختصاص بیش از 5هزار دستگاه اتوبوس و 90 رام قطاربرای بازگشت زائران از مشهد الرّضا علیه السّلام - محتوای خبر

 

 

متن خبر

اختصاص بیش از 5هزار دستگاه اتوبوس و 90 رام قطاربرای بازگشت زائران از مشهد الرّضا علیه السّلام

اختصاص بیش از 5هزار دستگاه اتوبوس و 90 رام قطاربرای بازگشت زائران از مشهد الرّضا علیه السّلام