رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

آرامگاه عطار نیشابوری آماده میزبانی از گردشگران - محتوای خبر

 

 

متن خبر

آرامگاه عطار نیشابوری آماده میزبانی از گردشگران

آرامگاه عطار نیشابوری آماده میزبانی از گردشگران تابستانی است.