رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

ارائه بلیت نیمه بها در برخی سینماهای مشهد - محتوای خبر