بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با مرکز

ارتباط با مرکز


روابط عمومی

تلفن گویا:162, شهرستانها:38420001    پیامک:30000640 

معاونت فضای مجازی : 32217253
معاونت سیما : پیامک:30000625 و 30000638
معاونت صدا : پیامک:30000626 وتلفن: 38791041
معاونت خبر : تلفن:38788003 و پیامک: 30000626
باشگاه خبرنگاران جوان : تلفن: 32217237 الی 9
شرکت سروش خراسان رضوی : تلفن:38428010 و 38421090
تلفن مرکزی (تلفنخانه) : 38403001 و 38403007
آدرس مرکز : صداوسیمای خراسان رضوی و کدپستی: 9177671388 صندوق پستی 555
 
همچنین میتوانید مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
                                                                                                                                                
            
صداوسیمای خراسان رضوی: khurasaniha@                            خراسانی ها: khurasaniha@                                    خبرگزاری صداوسیمای خراسان رضوی: khriribnews@     
سیمای خراسان رضوی: khiribsima@                                     گزارش 5 خراسان رضوی: gozaresh5_tv@                  خراسانی ها: khurasaniha@
صدای خراسان رضوی: khiribseda@                                                                                                               تیتر یک: titre1iran@
تیتر یک: titre1iran@