Skip to Content

ارتباط صنعت ودانشگاه شاهرگ توسعه اقتصادی است

قائم مقام موسسه فنی مهندسی آموزش عالی وحدت تربت جام گفت : هرچند درکشورما ارتباط صنعت و دانشگاه کم و بیش وجود دارد ولی موضوع حائز اهمیت چگونگی ارتباط موثر بین این دونهاد است .

ارتباط صنعت ودانشگاه شاهرگ توسعه اقتصادی است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛ صباغیان با تشریح وضعیت موسسه آموزش عالی وحدت بعنوان تنها موسسه فنی مهندسی شرق استان خراسان رضوی افزود : این موسسه با هدف کمک به صنعت شهرستانهای شرق استان و تربیت نیروی مورد نیاز متخصص با تاسیس دفتر ارتباط صنعت و مرکز آموزشهای مهارتهای بین الملل در این راستا قدم نهاده و خواهد کوشید تا با ارتقاء سطح آموزشی وفنی و مهارتی شاخصه های صنعتی شهرستان را ارتقاء دهد.

وی ادامه داد : پیوند و ارتباط بین دانشگاه و صنعت فرصتی را برای دانشگاه و نهادهای تولیدی و صنعتی فراهم می آورد تا کمبود ها و روشهای خود را بهینه و به روز کرده و در مقابل ، قابلیت تولید را افزایش دهند.

وی از برگزاری کنفرانس ملی برق و کامپیوتر توسط این موسسه در اسفند ماه سال جاری در تربت جام خبرداد.

قائم مقام کارخانه آذر مینا جام نیز گفت : یکی از راههای ایجاد اشتغال برای تحصیل کردگان ، همین مسئله ارتباط با صنعت ودانشگاه است.

بدیعی با اشاره به اینکه از جمله مشکلات مهم کشورهای غیرصنعتی ضعف ارتباط ارگانیک بین تحقیقات وآموزش دانشگاهها با بخش صنعت است گفت :در صورتی که آموزشهای لازم علمی ومهارتی ودوره های جامع 18 ماه ایران وآلمان در این واحد دانشگاهی راه اندازی واجرایی گردد تمامی این نیروها جذب صنعت خواهند شد .

وی با استقبال از مشارکت در کنفرانس ملی برق وکامپیوتر این موسسه گفت : دانشگاهها نباید به بنگاه های تولید مدرک تبدیل شوند واین اقدام ارتباط موثربین دانشگاه وصنعت و آموزش عملی در کنار آموزشهای علمی در این منطقه را میتوان به فال نیک گرفت وتوسعه این روند نوید آینده صنعتی شهرستان را می دهد.

در این نشست مهندسین توانمند این شرکت ضمن استقبال از این فرایند ایجاد شده اذعان داشتند که متاسفانه با پایین آمدن سطح علمی و عملی دانشجویان نمیتوان بهره برداری لازم را درصنعت داشت و پاسخگوی صنایع باشند لذا باید شرایطی فراهم آورد تا این سطح ارتقاء یابد.

در ادامه این جلسه اعضاء هیئت علمی موسسه راهکارهای مشاوره درخصوص راه اندازی خطوط بعدی و برگزاری دوره های آموزش فنی موردبه کارگران مجموعه را بیان و ارتباط بیشتر دفتر ارتباط باصنعت موسسه وکارخانه را خواستار شدند.