رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

اردوهای جهادی در سبزوار - محتوای خبر

 

 

متن خبر

اردوهای جهادی در سبزوار

از ابتدای امسال، یک هزار و 800 نفر روز در اردوهای جهادی سبزوار شرکت داشتند و هم اکنون ساخت 12 واحد مسکونی در نقاط محروم سبزوار از کارهای در دست انجام جهادگران است.