Skip to Content

ارزش افزوده در صنعت نساجی

ارزش افزوده در صنعت نساجی

بیشترین ارزش افزوده در صنعت نساجی متعلق به واحدهای تولیدی پوشاک است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران رشت ؛ مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چرخه تولید در صنعت نساجی از ریسندگی آغاز می شود، گفت: چرخه حیات هر واحد صنعتی مستلزم بازسازی، نوسازی و تنوع تولیدات است.

گلناز نصرالهی افزود: گیلان در سال های گذشته از قطب های بزرگ صنایع نساجی کشور بوده و امروز هم واحدهای جدید دوزندگی زیادی در این استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه در گیلان تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد واحدهای نساجی جدید وجود دارد افزود: هم اکنون تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد واحدهای جدید نساجی در استان های یزد، اصفهان، زنجان، خراسان رضوی و سایر مناطق کشور است.

 

در حال حاضر بیش از 300واحد نساجی ، پوشاک و دوزندگی در گیلان فعال است.