Skip to Content

آزادراه کنارگذر شمالی مشهد محدودیت ترافیکی دارد

آزادراه کنارگذر شمالی مشهد محدودیت ترافیکی دارد

مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از وجود محدودیت ترافیکی در بخشی از آزادراه کنارگذر شمالی مشهد(کمر بند سبز) خبر داد.

 

به گزارش روز چهارشنبه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد به دلیل اجرای عملیات بارگذاری عرشه پل طی روزهای 15 تا 18 بهمن ماه جاری از ساعت هشت تا 16 دارای محدودیت ترافیکی است. 

بر این اساس همچنین محور مشهد - فریمان نیز از 18 تا 20 بهمن ماه از ساعت هشت تا 20 به دلیل ترمیم سنسور دستگاه ترددشمار دارای محدودیت ترافیکی خواهد بود.

رانندگان می توانند با رعایت جوانب ایمنی بطور هم زمان با اجرای عملیات در این جاده ها رفت و آمد کنند.