Skip to Content

اساسنامه مدیران حوزه پسماند از سوی وزارت کشور در حال بازنگری است

اساسنامه مدیران حوزه پسماند از سوی وزارت کشور در حال بازنگری است

ˈمسعود احمدیˈ روز سه شنبه در همایش آموزشی ملی مدیریت پسماند شهری در مشهد افزود: مدیریت پسماند در کشور ما به دلیل نبود ثبات مدیریت و فقدان قوانین کافی در این حوزه با چالش روبرو است.

وی اظهارداشت: در این راستا وزارت کشور اقدام به اصلاح اساسنامه مدیران حوزه پسماند نموده است که بر اساس اصلاحات جدید عزل و نصب مدیران تخصصی این حوزه فقط تحت شرایط خاص صورت می گیرد.

او در ادامه با اشاره به حجم زیاد پسماند در کشور گفت: در صورت ادامه این روند و فقدان مدیریت صحیح، در آینده نزدیک به عنوان کشوری چالشزا در حوزه محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه ای در سطح بین المللی مطرح خواهیم شد.

مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور افزود:

متوسط سرانه تولید زباله در کشور برای هر نفر 710 گرم است.

وی گفت: روزانه 49 هزار تن پسماند در شهرها و روستاها تولید اما تنها 20 درصد آن به صورت اصولی و بهداشتی ساماندهی و دفن می شود.

احمدی افزود: عدم ساماندهی بهداشتی 80 درصد زباله های تولیدی در کشور مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، تولید گاز متانو رخنه شیرابه ها به داخل زمین را سبب می شود.

وی اظهارداشت: سرانه تولید پسماند در کشور ما بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است لذا باید با ارتقاء دانش مدیران حوزه پسماند فناوریهای نوین این حوزه را در ایران بومی سازی و عملیاتی کرد.

همایش آموزشی ملی مدیریت پسماند شهری با مشارکت سازمان شهرداریها و دهیاریها، دفتر همکاریهای بین المللی ژاپن (Jica) و مدیریت پسماند شهرداری مشهد از امروز به مدت سه روز در مشهد ادامه دارد.