اسامی برندگان مسابقه رادیویی مدرسه عشق در هفته بسیج

ردیف

نام برنده

شهر

ملاحظات

1

محمد جنگی

مشهد

 

2

مصطفی حسنی عبدل ابادی

مه ولات

 

3

ابراهیم صحرانورد

تربت حیدریه

 

4

هادی جهانگیری

 

 

5

اکرم آلاله

مشهد

 

6

معصومه گل علیزاده