حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

اسامی برندگان چهارمین مسابقه پیامکی ویژه برنامه سفره های همدلی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

اسامی برندگان چهارمین مسابقه پیامکی ویژه برنامه سفره های همدلی

اسامی برندگان چهارمین مسابقه پیامکی ویژه برنامه سفره های همدلی اعلام شد.

 
برندگان مسابقه پیامکی در برنامه *سفره های همدلی* به شرح ریر می‌باباشد:
 
1: علی ناظمی از مشهد
2: زینب صفوی از نیشابور
3: شهرام دهقانی از درگز
4: فرهاد نظیف از کاشمر
5: علی شهرکی از مشهد
6: سعیده خزاءی از سبزوار
7: زهرا علی دادیان از بیرجند
8: حمیده طاهرزاده از نیشابور
9: سید جواد نعمتی از مشهد
10: قاسم سردار از مشهد