Skip to Content

استاد ذوالفقار عسگریان (عسگر پور) نوازنده بی بدیل دوتار از دنیا رفت

استاد ذوالفقار عسگریان (عسگر پور) نوازنده بی بدیل دوتار از دنیا رفت

استاد ذوالفقار عسگریان (عسگر پور) نوازنده بی بدیل دوتار عصر یکشنبه

شانزدهم  آذرماه پس از تحمل یک دوره بیماری در مشهد مقدس از دنیا رفت. استاد عسگریان یکی از بهترین نوازندگان دوتار در ایران و جهان بودند که تسلط خوبی بر مقامهای نواحی مختلف خراسان داشتند. از ایشان قطعات و اجراهای بسیار زیادی بر جای مانده که از آن جمله میتوان به مجموعه « چهل مقام » اشاره کرد. اجرای  تکنوازی « غریب » نیز از اجراهای ماندگار و تکرار نشدنی ایشان است