Skip to Content

استاندارخراسان رضوی: رییس جمهوری بر احیای شورای توسعه شرق کشور تاکید دارد

استاندارخراسان رضوی: رییس جمهوری بر احیای شورای توسعه شرق کشور تاکید دارد

استاندار خراسان رضوی از تاکید رییس جمهوری بر احیای شورای توسعه شرق کشور به ریاست معاون اول رییس جمهوری با هدف زمینه سازی پیشرفت در این منطقه خبر داد.

'علیرضا رشیدیان' روز یکشنبه درخصوص نشست اخیر استانداران منطقه پنجم کشور با رییس جمهوری، به خبرنگار ایرنا گفت: شورای توسعه شرق به عنوان بازوی تخصصی دولت در راستای هم افزایی و افزایش همکاریهای استانهای منطقه پنجم کشور و توسعه همه جانبه عمل می کند.

وی افزود: تسهیل سرمایه گذاری و طرح توسعه محور شرق بر اساس مزیت ها و پیشرانهای اقتصادی داخلی، منطقه ای و ترانزیت شرق کشور از جمله مباحث مورد توجه این شورا است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در نشست استانداران منطقه پنجم با رییس جمهور مباحث مختلفی در زمینه مسائل، مشکلات، نیازها و اولویتهای شرق کشور مطرح شد.

وی گفت: از جمله آنها موضوع آب و ضرورت تهیه و تدوین سند آب شرق کشور توسط وزارت نیرو بود که رییس جمهوری در این زمینه با بیان اینکه موضوع آب چالش کل کشوراست، آن را در شرق ایران جدیتر دانست.

رشیدیان افزود: بر این مبنا وزارت نیرو مکلف شد طرحهای موجود در این منطقه را با جدیت بیشتری مطالعه و دنبال کند.

وی گفت: بر اساس تاکید دکتر روحانی موضوع آب شرب اولویت نخست دولت است لذا در زمینه توسعه طرحهای آبی، موضوع ترغیب بخش خصوصی برای ورود و سرمایه گذاری در این حوزه با جدیت پیگیری می شود.

استاندار خراسان رضوی 'گسترش ظرفیتهای بندر چابهار و توسعه خطوط ریلی سرخس به زاهدان و چابهار و همچنین سرخس - بافق - بندرعباس و مسیر جاده ای سرخس - بندرعباس و چابهار' را از دیگر موضوعات مورد توجه استانداران در این نشست ذکر کرد.

وی ادامه داد: رییس جمهور در این نشست توانمندیها و امتیازات شرق کشور را ارزشمند خواند و بر ظرفیت تبدیل بندر چابهار به بزرگترین بندر ایران تاکید کرد.

رشیدیان افزود: سرمایه گذاری مناسب در حوزه های صنعتی و معدنی این منطقه از دیگر مباحث مورد توجه رییس جمهور بود با این بیان که 'در عین آنکه کارهای فراوانی در این حوزه صورت گرفته اما کافی نیست و باید به سمت ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی حرکت کنیم.'

وی گفت: شرق کشور با توجه به تراکم جمعیتی و مزیتهای قابل توجه نیازمند توجه جدی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری است از این رو از جمله موضوعات مطرح از سوی استانداران منطقه پنج افزایش سهم این استانها از منابع صندوق توسعه ملی بود که تحقق آن می تواند نقش مهمی در توسعه داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: در این نشست رییس جمهور همچنین بر درستی و ضرورت تحقق خواست استانداران منطقه پنج کشور مبنی بر کاستن تمرکز اختیارات در مرکز و افزایش سطح اختیارات و توان عملکردی استانداران صحه گذاشت.

وی در ادامه گفت: موضوع حاشیه نشینی هم از موارد مطرح شده از سوی استانداران در این نشست بود زیرا حاشیه نشینی یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت در این منطقه از جمله معضلات استانهای شرقی کشور است.

رشیدیان ادامه داد: از این میزان یک میلیون و 100 هزار حاشیه نشین مربوط به مشهد و 250 هزار نفر مربوط به زاهدان است.

وی افزود: رسیدگی به این وضعیت در برنامه های سال 94 و ششم توسعه کشور طرح شده و تصمیم گیری عاجل در مورد آن از جمله درخواستها بود.

استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: رییس جمهور همچنین با برگزاری نوبه ای این نشستها با استانداران منطقه پنجم کشور به تناسب شرایط و ضرورتها موافقت کرد.

منطقه پنجم کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان است. این منطقه با مجموع جمعیتی افزون بر 14 میلیون نفر، دربرگیرنده یک سوم از مساحت کشور است.