Skip to Content

استاندار خراسان رضوی: آمایش سرزمین باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد

استاندار خراسان رضوی: آمایش سرزمین باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد

استاندار خراسان رضوی گفت: 'آمایش سرزمین' برنامه راه و مسیر حرکت توسعه استان بر مبنای مزیتهای منطقه ای است که باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

'علیرضا رشیدیان' روز شنبه در نشست شورای استانی برنامه ریزی و توسعه افزود: این سند برای استان فوق العاده مهم است و طی دوره های گذشته زحمات زیادی از سوی استانداران و مسوولان اجرایی برای تدوین و اجرای آن صرف شده است.

وی گفت: آمایش سرزمینی سند بالادستی استان است که هم در حوزه دستگاهی و نیز اجرایی باید مدنظر قرار گیرد لذا باید این سند بر اساس مزیتهایی که در خراسان رضوی وجود دارد هرچه سریعتر اجرایی شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در جریان تدوین این سند چندین بار با کارشناسان دستگاههای اجرایی بحث و تبادل نظر شده و باز هم امکان این بررسی نظرات و دیدگاهها برای تکمیل و تصویب نهایی سند وجود دارد لذا طی 10 روز آینده مدیران دستگاههای اجرایی می توانند دیدگاهها و نظرات خود را در این راستا جمع بندی کرده و در نشستی ارائه نمایند.

وی گفت: همچنین بدین منظور نظرات شوراهای برنامه ریزی شهرستانهای استان دریافت شد و مباحث تکمیلی در این نشست ارائه شود.

رشیدیان افزود: طی نشستی ظرف دو هفته آینده به صورت ویژه سند آمایش با حضور همه بخشها و دستگاههای مرتبط بررسی و نظرات تکمیلی و جمع بندی ارائه می شود تا هرچه سریعتر این سند بعد از سالها به سرانجام رسیده و بحثهای اجرایی آن در سال 94 و در قالب بودجه پیگیری شود.

وی در ادامه پیرامون دیگر دستور شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی یعنی 'بررسی سند راهبردی فناوری اطلاعات' هم که به انجام رسیده گفت: سند راهبردی فناوری اطلاعات استان یک سند کتابخانه ای نیست بلکه سندی اجرایی است که باید اجرا شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: می بایست پیگیریهای لازم برای دیده شدن این سند در بودجه سال 94 انجام شود تا بتوان آن را اجرایی نمود.

وی همچنین با اشاره به انتخاب خراسان رضوی به عنوان نمونه کشوری برای اجرای 'پایگاه ثبت موقعیتها و داده های مکانی' گفت: این موضوع نیز باید از سوی استان پیگیری و انجام شود.

رشیدیان تصریح کرد: بعد از تصویب آن باید کمیته راهبری تشکیل شود تا طرح بطور جدیتر پیگیری شده و از سال آینده شاهد حرکت اجرایی آن باشیم.

همچنین در این نشست رییس پارک علم و فناوری خراسان به عنوان مجری تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات خراسان رضوی گزارشی از فرآیند تدوین این سند و ضروریات و اهداف آن ارائه کرد.

دکتر علم الهدایی گفت: امروز به لحاظ راهبردی و واقعیتها در این امر عقب هستیم لذا امیدواریم با برنامه ریزی و همکاری دستگاهها و اعتباراتی که گذاشته می شود رتبه 94 کنونی در فناوری ارتباطات و اطلاعات ارتقا یابد.

وی افزود: در اجرای این سند به هشت حوزه تخصصی اعم از اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، حقوقی و قانونی، زیرساختی و زیربنایی و حتی حوزه گردشگری و زیارت پرداخته شده است.

رییس پارک علم و فناوری خراسان گفت: اجرای سند راهبردی فناوری اطلاعات هزار و 345 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد تا ظرف مدت پنج سال به انجام برسد.

رییس جهاد دانشگاهی مشهد هم در این نشست به عنوان مجری مطالعات مرحله دوم سند آمایش استان گزارشی ارائه داد که قرار شد طی نشستی ویژه مورد بررسی قرار گیرد.