استوديو نمايشگاه

كارافريني فرآيندي است كه طي آن فرد كارآفرين با ارائه ايده و فكر جديد ايجاد كسب و كار با قبول مخاطره و تحمل ريسك، محصول و خدمت جديد را ارائه ميكند. كارآفريني موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است. رشد و فراگيري اين پديده مي تواند به تحول و دگرگوني اساسي در اقتصاد ملي منجر شود.
"استوديو نمايشگاه"،  نام برنامه اي است با موضوع و اهدافي چون  حمايت از كار آفرينان ،توجه ، تأكيد  به صنعت  و توليد  داخلي  و اثر گذاري  نمايشگاه  ها بر رشد و گسترش  تجارت و صنعت توليد ميباشد .
آيتم هاي اين برنامه را كارشناس ، گزارش ، ميهمان ، گفتگو  با شركت هاي حاضر  در نمايشگاه ، شامل مي شود .

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

تهيه كننده : حميد طالبي

كارگردان : عباس مهاجران

نويسنده :  آقاي كارگر

 مجري و گزارشگر : جمال جاوداني