Skip to Content

اشاره

Loading the player...

«اشاره»

برنامه اجتماعی اشاره با رویکرد چالشی هر هفته روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه در ساعت 22:05َ به صورت زنده از شبکه استانی سیمای خراسان رضوی بر روی آنتن می‌رود.