Skip to Content

اشتغال بیش از 13 هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: بیش از 13 هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی این استان اشتغال دارند

اشتغال بیش از 13 هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتیبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مسعود مهدی زاده مقدم افزود: ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال 2 رکن اساسی بشمار می رود که 1 هزار و 431 میلیارد تومان توسط دولت در شهرکها و نواحی صنعتی سرمایه گذاری شده و برای 13 هزار و 882 نفر شغل ایجاده کرده است.
مهدی زاده مقدم اظهار داشت : گام های مثبتی در راستای تحول اقتصادی و جذب سرمایه گذار در خراسان رضوی به صورت برنامه ریزی شده در شهرکها و نواحی صنعتی انجام شده که در حال اجراست.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: زیرساخت ها یکی از دغدغه های اصلی ما در شهرکها و نواحی صنعتی است که عملیات اجرای آن با هدف کاهش دغدغه تولیدکنندگان و صنعت‌گران و در جهت تکمیل،توسعه و تجهیز شهرک‌ها و نواحی صنعتی انجام می شود.
او در پایان گفت: هم اکنون خراسان رضوی با 45 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب ، 38 شهرک قابل واگذاری و 2 شهرک در حال احداث زمینه استقرار 2 هزار و408واحد صنعتی و اشتغال بالغ بر 71 هزار نفر را فراهم کرده است.