Skip to Content

اعزام بیش از 2 هزار دانش آموز به اردوهای راهیان نور غرب کشور

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در تابستان امسال 2 هزار و 551 دانش آموز در غالب اردو های راهیان نور به به مناطق غرب و شمال غرب کشور اعزام شدند.

اعزام بیش از 2 هزار دانش آموز به اردوهای راهیان نور غرب کشور

به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ دکتر علیرضا کاظمی گفت: با هدف تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان 54دستگاه اتوبوس برای اجرای اردوی راهیان نور دانش آموزی به مناطق غرب و شمال غرب اختصاص داده شد.
وی با بیان این که در این مدت 27 کاروان دانش آموزان پسر و همین تعداد هم از دانش آموزان دختر به این اردوها اعزام شده اند، افزود: در مجموع یک هزار و 50 دانش آموز پسر و یک هزار و 114 دانش آموز دختر به همراه تیم سرپرستی و پزشکی به این اردوها اعزام شده اند.