رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

اعزام تیم بسیج پزشکی قوچان به مناطق محروم - محتوای خبر

 

 

متن خبر

اعزام تیم بسیج پزشکی قوچان به مناطق محروم

بیش از چهار تیم پزشکی شامل پزشکان عمومی، متخصص، پرستار و بهیار، داروساز و دارویار به مناطق محروم شهرستان قوچان اعزام شدند.