Skip to Content

اعضای بیمار مرگ مغزی خراسان شمالی به چهار نفر امید زندگی داد

اعضای بیمار مرگ مغزی خراسان شمالی به چهار نفر امید زندگی داد

مسوول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در شهرستان شیروان به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید.

 

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این دانشگاه در روز یکشنبه، مهری فرشاد اظهار کرد: کلیه ها، کبد و پوست این بیمار مرگ مغزی با رضایت خانواده وی به چهار بیمار نیازمند پیوند زده شد.

وی اضافه کرد: 'علی سبزی' بیمار 42 ساله ای که اعضای بدنش به بیماران نیازمند پیوند شد، چند روز قبل بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده بود که عمل جراحی و پیوند اعضای وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام گرفت.

کلیه های این مرحوم برایگان به دو زن 50 و 28 ساله ساکن مشهد و خواف اهدا و پیوند شد، کبد وی به مردی 62 ساله ساکن مشهد پیوند شد و قسمتی از پوست وی نیز برای پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد.

به دلیل نبود بیمارستان پیوند اعضا در استان خراسان شمالی، اعمال این بخش در بیمارستان های مشهد، مرکز استان خراسان رضوی انجام می شود.

در استان خراسان شمالی 220 بیمار دیالیزی وجود دارد که 130 بیمار در نوبت پیوند کلیه قرار دارند.

از ابتدای امسال خانواده 6 بیمار مرگ مغزی در استان خراسان شمالی اعضای بیماران خود را اهدا کرده اند که با این اقدام نوعدوستانه، حدود 10 نفر از بیماران دیگر زندگی دوباره یافته اند.