رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

اعلام برنامه‌های حرم مطهر رضوی در شب‌های قدر - محتوای خبر

 

 

متن خبر

اعلام برنامه‌های حرم مطهر رضوی در شب‌های قدر

امسال نیز مراسم لیالی قدر از ﺳﺎﻋﺖ۲۱ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ در حرم مطهر رضوی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی امروز افزود: قدمت مراسم اعلام برنامه های حرم مطهر رضوی در شبهای قدرشب احیا در حرم مطهر رضوی به 400سال پیش و زمان نادرشاه افشار بازمی‌ گردد.
سیدخلیل منبتی با اشاره به سازماندهی بیش از 10هزار خادمیار برای برگزاری مراسم لیالی قدر در حرم مطهر رضوی گفت: در این شبها خادمیاران با نظم بخشیدن به صفوف نماز و حضور زائران در صحنها و رواقهای مختلف، بین مردم بطری های آب توزیع می کنند.
وی افزود: وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎمه های شب‌ های ﻗﺪر ﺣﺮم مطهر رﺿﻮی در بیشتر صحن ها ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ‌های پهن ﭘﯿﻜﺮ زیرﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻗﺮار می گیرد.
سرپرست معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی نیز گفت: ﻣﺮاﺳﻢ وﻳﮋه ﺷﺐ19 ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن، جمعه شب برگزار می‌ شود و در این مراسم آیت الله سیداحمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ می ‌پردازد.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم عزیزی افزود: سخنران ویژه برنامه ﺷﺐ21 ماه رمضان آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و سخنران ﺷﺐ 23ماه رمضان نیز آیت الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران خواهد بود.
وی گفت: ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺮآﻧﯽ جهان اﺳﻼم در ﺷﺐ 23ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﺣﺮم مطهر حضرت اﻣﺎم رﺿﺎ(ع) با حضور قاریان برجسته بین المللی برگزار می شود و سوره های دﺧﺎن، روم، ﻋﻨﮑﺒﻮت و ﻗﺪر توسط آنان قرائت می شود.