رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

اعلام جذب خدمت سربازی(امریه) در صدا و سیمای استانهای کشور - محتوای خبر

 

 

متن خبر

اعلام جذب خدمت سربازی(امریه) در صدا و سیمای استانهای کشور

صدا و سیمای مراکز استانهای کشور از دانش آموختگان دانشگاههای دولتی دارای سهمیه امریه نیرو می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلاماعلام جذب نیرو-طرح خدمت سربازی(امریه) در صدا و سیمای استانهای کشور کرد: برابر کمبود الگوی نیروی انسانی در عناوین شغلی مورد نیاز مراکز صدا و سیما سهمیه امریه از دانش آموختگان دانشگاههای روزانه دولتی به این مراکز اختصاص یافته است.

 افراد دارای شرایط برای نام نویسی به سامانه اینترنتی امریه سازمان صدا و سیما به نشانی

Amriyeh.irib.ir

مراجعه کنند.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ