Skip to Content

اعلام فیلم های هفتمین روز از جشنواره فجر مشهد

در هفتمین روز از جشنواره فجر مشهد فیلم های سه فیلم "بدکن تاریخ، بدون امضا"، "ماجرای نیمروز" و "ماجان" در سینماهای هویزه، آفریقا و شهید اصغرزاده مشهد به اکران می رسد.

اعلام فیلم های هفتمین روز از جشنواره فجر مشهدبه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، افشین تحفه گر معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی گفت: فیلم "ماجان" در دو سانس ١٥ و ٢١ در سینما هویزه، سانس ١٩ در سینما آفریقا و سانس ١٧ در سینما اصغرزاده پخش خواهد شد.

وی افزود: فیلم "بدون تاریخ، بدون امضا" هم در سانس ١٧ در سینما هویزه، دو سانس ١٥ و ٢١ سینما آفریقا و سانس ١٩ در سینما اصغرزاده برای مخاطبان به اکران می رسد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی گفت: همچنین فیلم "ماجرای نیمروز" در سانس ١٩ در سینما هویزه، سانس ١٧ در سینما افریقا و دو سانس ١٥ و ٢١ در سینما اصغرزاده پخش میشود.