Skip to Content

آغاز برداشت سیب زمینی در بخش سرولایت نیشابور

سیب زمینی سرولایت کیفیت بسیار بالایی دارد و افزون بر تامین نیاز نیشابور و کارخانه های چیپس سیب زمینی استان به تعداد زیادی از استان ها از جمله تهران نیز ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با بیان این خبر گفت: پیش بینی میآغاز برداشت سیب زمینی در بخش سرولایت نیشابور شود بیش از 17 هزار و 500 تن سیب زمینی از سطح مزارع بخش سرولایت نیشابور برداشت شود.

محمد علی فرهمند با بیان اینکه میانگین برداشت سیب زمینی در این منطقه 27 تن در هر هکتار است، افزود: روی آوردن کشاورزان به کشت مکانیزه و مدیریت علمی برداشت، باعث افزایش 50 درصدی تولید و کاهش منابع آب برای تولید شده است.
 

سیب زمینی سرولایت کیفیت بسیار بالایی دارد و افزون بر تامین نیاز نیشابور و کارخانه های چیپس سیب زمینی استان به تعداد زیادی از استان ها از جمله تهران نیز ارسال می شود.