Skip to Content

آغاز دور دوم از رقابتهاي قهرماني کشوري گلبال

آغاز دور دوم از رقابتهاي قهرماني کشوري گلبال

دور دوم از رقابت های قهرمانی کشوری گلبال امروز بعدازظهر آغاز می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،در ادامه رقابتهای قهرمانی کشور گلبال نابینایان وکم بینایان عصر امروز دور دوم از این رقابتها در حالی آغاز می شود که ازهر گروه 2 تیم صعود کرده و به دور دوم این رقابتها راه یافته است.
گروه الف:همدان و توابع تهران
گروه ب : اردبیل و آذربایجان شرقی
گروه ج:کرمان و مرکزی
گروه د: قزوین و مازندران
گروه ن :اصفهان و یزد
گروه و:گلستان و خوزستان
گروه ه:خراسان رضوی و قم
گروه ی:تهران و کرمانشاه تیم های حاضر در مرحله ی دوم میباشند.