Skip to Content

آغاز طرح مشترک بازرسی و نظارت بر رستوران ها در خراسان رضوی

طرح مشترک بازرسی و نظارت بر رستوران ها و تالارهای پذیرایی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، در این طرح بازرسان تعزیرات حکومتی بر روند تهیه و تولید عذای گرمآغاز طرح مشترک بازرسی و نظارت بر رستوران ها و تالارهای پذیرایی در رستوران ها و تالارهای پذیرایی سطح استان خراسان رضوی نظارت می کنند.

 

در این طرح روند تهیه و طبخ غذا، کیفیت مواد غذایی مورد استفاده، نظارت بر قیمت ها و بهداشت محیطی و فردی کارکنان شاغل در رستوران ها و تالارهای پذیرایی، مورد بررسی بازرسان تعزیرات حکومتی استان قرار می گیرد.

 

این طرح تا پایان آبان ادامه دارد و واحدهای متخلف شناسایی و برابر مقررات با آنها برخورد و به مقامات قضایی می شوند.