رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

افتخارات همکاران صدا وسیمای خراسان رضوی درسومین جشنواره "تولید ملی ورسانه" در بخش آثار رادیو وتلویزیونی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

افتخارات همکاران صدا وسیمای خراسان رضوی درسومین جشنواره "تولید ملی ورسانه" در بخش آثار رادیو وتلویزیونی

سه نفر از خبرنگاران معاونت خبر صداوسیمای خراسان رضوی توانستند برگزیده سومین جشنواره تولید ملی و رسانه شوند .

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای خراسان رضوی ،رتبه اول این بخش  مریم تکافی برای تولید گزارش خبری" صنعت خاموش" ورتبه دوم احسان فکور برای تولید گزارش خبری "نگاه داخلی به تولید" ودر بخش ویژه جشنواره با موضوع مبارزه با قاچاق کالا وارز آقای مهدی رهنما برای تولید گزارش )مبارزه جدی با قاچاق کالا سبب رونق تولید ملی( تقدیر شدند، همچنین تقدیر ویژه هیات داوران از آقای رضا خیابانی برای تولید مستند گزارشی "چینی بند زن" از دیگر افتخارات صداوسیمای خراسان رضوی در این جشنواره بود.