Skip to Content

افزایش تعداد رشته های دانشکده علمی کاربردی خبر در مشهد

مرکز علمی کاربردی دانشکده خبر مشهد از سال آینده در رشته های خبرنگاری، روابط عمومی و عکاسی خبر در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

افزایش تعداد رشته های دانشکده علمی کاربردی خبر در مشهد

رییس مرکز علمی کاربردی دانشکده خبر امروزبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد  گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی با ایجاد این رشته ها در مقطع کارشناسی در این دانشکده موافقت کرده است.

سید جلال فیاضی ادامه داد: دانشجویان این رشته ها با شرط معدل و از طریق آزمون ورودی پذیرفته خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر مرکز علمی کاربردی دانشکده خبر در مشهد در رشته های مترجمی خبر انگلیسی در مقطع کارشناسی پیوسته ترمی و مدیریت تبلیغات با گرایش سیاسی در مقطع کارشناسی ناپیوسته حرفه ای بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

وی همچنین تصریح کرد: در مقطع کاردانی نیز در رشته های خبرنگاری، عکاسی خبری و رسانه با گرایش فناوری اطلاعات به صورت ترمی و رشته های روابط عمومی، خبرنگاری و مترجمی زبان انگلیسی با گرایش ترجمه آثار مکتوب و متون رسمی به صورت کاردانی حرفه ای بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

همچنین به گفته وی در حال حاضر 300 دانشجو در مقاطع کارشناسی و کاردانی در سال تحصیلی جاری مشغول تحصیل هستند./س

Authors: باشگاه خبرنگاران