رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

افزایش تولید سیب زمینی در قوچان - محتوای خبر

 

 

متن خبر

افزایش تولید سیب زمینی در قوچان

کاشت سیب زمینی در قوچان به روش آبیاری نوین، عملکرد تولید این محصول را افزایش داده است.