Skip to Content

آماده شدن زیر ساختهای رادیو زیارت در خراسان رضوی

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: راه اندازی رادیو زیارت توسط رئیس سازمان صدا و سیما ابلاغ شده و صدا و سیمای خراسان رضوی در حال آماده سازی زیرساختهای آن است.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسن واحدی که در نشست خبری سخن می گفت، افزود: محل تمرکز و تولید برنامه های این شبکه خراسان رضوی استآماده شدن زیر ساختهای رادیو زیارت در خراسان رضوی.

محمدحسن واحدی افزود: این رادیو ماهواره ای تصویری، حرکتی بزرگ در حوزه فرهنگ زیارت است تا موضوع زیارت از این طریق انعکاس جهانی یابد.

او گفت: در زمینه شبکه ملی زیارت هم در حال تنظیم تفاهمنامه هستیم تا این شبکه توسط صدا و سیما با مشارکت شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی و استانداری راه اندازی شود.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی در ادامه گفت: فهرست طرحهای آماده سرمایه گذاری در قالب 'طرح جامع زیارت' ظرف یک ماه آینده تکمیل می شود و برای مشارکت بخش خصوصی بر روی پرتال استانداری قرار می گیرد

محمدحسن واحدی افزود: طرح جامع زیارت با 10 راهبرد، 39 سیاست، 140 برنامه و 825 برنامه یک سال و نیم پیش مصوب و در قالب 13 بسته اجرایی برنامه ریزی شد.

او گفت: امسال اقدامات عملیاتی این بسته های اجرایی شروع شده است و ظرف یک ماه آینده فهرست طرحها آماده و برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی بطور رسمی فراخوان می شود.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: اجرای 825 طرح حوزه زیارت در پنج سال آینده 20 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که 70 درصد آن توسط بخش خصوصی تامین می شود و بقیه طرحها باید توسط سایر منابع از جمله بخش دولتی، خیرین و افرادی که در حوزه زیارت طرح و برنامه ای دارند انجام شود.

واحدی افزود: امسال در بخش دولتی تاکنون 550 میلیارد ریال از اعتبارات مورد نیاز در سازمان برنامه و بودجه مصوب و قطعی و موافقنامه های آن مبادله شده است.

او گفت: 90 میلیارد ریال اعتبار نیز برای جاده ولایت(بخشی از مسیر باقیمانده ویژه زائران پیاده از نیشابور تا مشهد) در دست پیگیری است که امیدواریم این اعتبار امسال تامین شود.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: در سطح ملی نیز چند اقدام اصلی در دست پیگیری است که ایجاد فراکسیون زیارت در مجلس شورای اسلامی ازجمله آنها است که هم اکنون مراحل نهایی خود را می گذراند و با اقبال نمایندگان مجلس مواجه شده است.

واحدی افزود: این فراکسیون می تواند بحث زیارت را با استفاده از یک حرکت نرم و مهندسی شده در سطح کشور توسعه دهد و سند مهندسی فرهنگی مصوب رهبر معظم انقلاب را عملیاتی کند