نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امام رضا (ع)

امام رضا (ع)


امروز که سر بر حرمت می آیم انگار تمام عشق کامل شده است ای ضامن آهو ! به غریبی سوگند دل کندن از این ضریح مشکل شده است