Skip to Content

آموزش جمعی از همکاران خبر در خصوص بار گذاری اخبار و گزاش ها در سایت خبرگزاری صدا و سیما

بار گذاری اخبار و گزارشهای صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی بر روی سایت خبرگزاری صدا و سیما به واحد خبر این مرکز واگذار می شود.

به گزارش روابط عمومی خراسان رضوی این تصمیم با هدف سرعت در انتقال خبر و استفاده مخاطبان استان و کشور از تازه ترین رویدادهای خراسان رضوی گرفته شده است.

به این منظور جمعی از همکاران واحد خبر صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی در کلاس های آموزشی با نحوه بار گذاری و مدیریت اخبار آشنا شدند.

گفتنی است در سایت خبرگزاری صدا و سیما برای هر مرکز صفحه اختصاصی در نظر گرفته شده و به تدریج تمامی مراکز استان ها مدیریت اخبار و گزارشهای خبری منطقه خود را بر عهده خواهند داشت.