Skip to Content

انتقال بالغ بر ۵ میلیارد لیتر فرآورده نفتی به مشهد مقدس

انتقال بالغ بر ۵ میلیارد لیتر فرآورده نفتی به مشهد مقدس

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالشرق از انتقال پنج میلیارد و ۷۶ میلیون لیتر فرآورده نفتی از این شرکت به شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد مقدس در سال ۹۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالشرق، حسین ابراهیمی ضمن بیان اینکه پنج میلیارد و ۷۶ میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل بنزین، گازوئیل (نفت گاز)، نفت سفید و نفت جت از شرکت خطوط لوله شمالشرق به شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد مقدس در سال ۹۳ انتقال یافته است، افزود: انتقال فرآورده های نفتی مانند سالهای قبل بصورت مستمر و پایدار ادامه دارد.

وی با اشاره به آمار تفکیک فرآورده های منتقل داده شده ادامه داد: در یکسال گذشته میزان انتقال بنزین دو میلیارد و ۲۴۹میلیون لیتر، گازوئیل (نفت گاز) دو میلیارد و ۲۴۹میلیون لیتر، نفت سفید ۵۰۰میلیون و ۴۳۳ هزار لیتر و نفت جت ۱۸۰میلیون لیتر بوده است.

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالشرق همچنین از انتقال ۱۴۵میلیون لیتر بنزین پاک و ۱۲۲میلیون لیتر گازوئیل پاک به مشهد مقدس نیز خبر داد.

ابراهیمی همچنین از انجام شناسایی و بررسی خوردگی حاصل از پیکرانی هوشمند بر روی خط ۲۰ اینچ شاهرود – مشهد خبر داد و گفت: در این مسیر ۹ نقطه خوردگی مشاهده شده است.

وی همچنین از زنگ زدایی لوله های درانت تربت حیدریه خبر داد و اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از آتش سوزی در مخازن و منی فولد تربت حیدریه است.

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالشرق در خاتمه افزود: این پروژه با همکاری واحدHSE و خوردگی به پایان رسید.