Skip to Content

اهدای عضو در مشهد به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو در مشهد به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید.
خبرگزاری فارس: اهدای عضو در مشهد به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی مشهد، در چهارصد و نود و دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی علی ولی‌زاده 22 ساله، ساکن اسفراین که با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

کلیه‌های زنده‌یاد ولی‌زاده به آقای 23 ساله ساکن تربت حیدریه بخش زاوه و آقای 25 ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

کبد مرحوم علی‌ ولی‌زاده نیز در بیمارستان منتصریه به آقای 45 ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.

قرنیه‌های زنده‌یاد در بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) به آقای 61 ساله ساکن زاهدان پیوند شد و بینایی دوباره بخشید، همچنین قسمتی از پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا‌(ع) برای پیوند ارسال شد.

اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید.
خبرگزاری فارس: اهدای عضو در مشهد به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی مشهد، در چهارصد و نود و دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی علی ولی‌زاده 22 ساله، ساکن اسفراین که با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

کلیه‌های زنده‌یاد ولی‌زاده به آقای 23 ساله ساکن تربت حیدریه بخش زاوه و آقای 25 ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

کبد مرحوم علی‌ ولی‌زاده نیز در بیمارستان منتصریه به آقای 45 ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.

قرنیه‌های زنده‌یاد در بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) به آقای 61 ساله ساکن زاهدان پیوند شد و بینایی دوباره بخشید، همچنین قسمتی از پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا‌(ع) برای پیوند ارسال شد.

اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی مشهد، در چهارصد و نود و دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی علی ولی‌زاده 22 ساله، ساکن اسفراین که با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

کلیه‌های زنده‌یاد ولی‌زاده به آقای 23 ساله ساکن تربت حیدریه بخش زاوه و آقای 25 ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

کبد مرحوم علی‌ ولی‌زاده نیز در بیمارستان منتصریه به آقای 45 ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.

قرنیه‌های زنده‌یاد در بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) به آقای 61 ساله ساکن زاهدان پیوند شد و بینایی دوباره بخشید، همچنین قسمتی از پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا‌(ع) برای پیوند ارسال شد.

اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید.

خبرگزاری فارس: اهدای عضو در مشهد به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید
  •  

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی مشهد، در چهارصد و نود و دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی علی ولی‌زاده 22 ساله، ساکن اسفراین که با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

کلیه‌های زنده‌یاد ولی‌زاده به آقای 23 ساله ساکن تربت حیدریه بخش زاوه و آقای 25 ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

کبد مرحوم علی‌ ولی‌زاده نیز در بیمارستان منتصریه به آقای 45 ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.

قرنیه‌های زنده‌یاد در بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) به آقای 61 ساله ساکن زاهدان پیوند شد و بینایی دوباره بخشید، همچنین قسمتی از پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا‌(ع) برای پیوند ارسال شد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931104001316#sthash.OszIxoA8.dpuf

اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید.

خبرگزاری فارس: اهدای عضو در مشهد به 5 بیمار زندگی دوباره بخشید
  •  

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی مشهد، در چهارصد و نود و دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی علی ولی‌زاده 22 ساله، ساکن اسفراین که با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان اسفراین به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

کلیه‌های زنده‌یاد ولی‌زاده به آقای 23 ساله ساکن تربت حیدریه بخش زاوه و آقای 25 ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

کبد مرحوم علی‌ ولی‌زاده نیز در بیمارستان منتصریه به آقای 45 ساله ساکن مشهد اهدا و پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.

قرنیه‌های زنده‌یاد در بیمارستان خاتم‌الانبیا(ص) به آقای 61 ساله ساکن زاهدان پیوند شد و بینایی دوباره بخشید، همچنین قسمتی از پوست مرحوم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا‌(ع) برای پیوند ارسال شد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931104001316#sthash.OszIxoA8.dpuf