Skip to Content

اهدای عضو و زندگی دوباره بیماران منتظر در فارس

پیوند عضو در شیراز به 3 بیمار منتظر زندگی دوباره بخشید .

اهدای عضو و زندگی دوباره بیماران منتظر در فارس

 

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ؛ مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی فارس گفت: با اهدای اعضای شادروان آقای هنرکار که به علت سقوط دچار مرگ مغزی شده بود، بیماران منتظر در فهرست پیوند عمری دوباره یافتند. معینی ادامه داد: کلیه های این مرحوم به بیماران کلیوی 27 ساله از سپیدان و 46 ساله از گناوه اهدا و کبد وی نیز به بیمار 34 ساله از خواف پیوند زده شد . وی افزود: عمل های پیوند در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد/س .

Authors: باشگاه خبرنگاران