سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

آهن های ضایعاتی یا بالابر؟! - نمایشگر گزارش 5

 

 

آهن های ضایعاتی یا بالابر؟!

آهن های ضایعاتی که وارد کشور می شود تا به کارخانه ذوب آهن برده شده و در آنجا ذوب شود اما متاسفانه مونتاژ شده و به عنوان بالابر استفاده می گردد و حادثه ساز می شود!