رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

آئین سنتی قبیله بنی اسد در بایگ - محتوای خبر

 

 

متن خبر

آئین سنتی قبیله بنی اسد در بایگ

آئین سنتی قبیله بنی اسد در بایگ برگزار شد.

آئین سنتی قبیله بنی اسد در بایگ برگزار شد.