Skip to Content

آیت الله مکارم شیرازی :ما صادرکننده علوم به جهان خواهیم بود

آیت الله مکارم شیرازی گفت : اگر اسلام راهنمای دانشگاه های ما باشد، دوباره ما صادرکننده علوم به جهان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما این مرجع عالیقدر شیعیان، در مراسم سخنرانی صحن جامع رضوی و در جمع پرشور زائران و مجاوران بارگاه مطهر امام رضا(ع) افزود : در دوره ظلمانی اروپا، کشورهای مسلمان مخترعان و مکتشفان بسیاری را به دنیا معرفی کرد و بسیاری از علوم را از سرزمینهای اسلامی به غرب ارسال کرد ؛ به عنوان نمونه کتاب طب ابن سینا، 300سال در دانشگاههای اروپا تدریس شد او افزود:امروزه دشمنان با شگردهای جدیدی چون طرح شبهات واهی و بی اساس با ظاهری فریبنده در میان علما و جوانان به ویژه دانشگاهیان در پی القای این موضوع هستند که قرآن مجید، علم و دانش را منحصر به علوم دینی میداند و برای علوم دیگر ارزش و اعتباری قائل نیست از این رو باید همه هوشیار و بیدار باشند.

مرجع عالیقدر شیعیان افزود : دشمنان اسلام چند نوبت به آتش زدن قرآن اقدام کردند و حالا مبارزه ای را فراتر آغاز کرده و روح قرآن را مورد هجمه قرار داده اند.

آیت الله مکارم شیرازی گفت : قرآن، در 14 قرن پیش مسائل توحیدی و خداشناسی را با علوم تجربی پیوند زده و مسائل معاد نیز با موضوعات علوم طبیعی و تجربی اثبات شده است و آن روزی که قرآن این موضوعات را بیان می کرد، بسیاری از موضوعات علمی برای بشر پوشیده بود که این نشان دهنده توجه دین مبین اسلام به دیگر علوم است.

او افزود : از قرن دوم و سوم هجری تا قرن دهم، علمای علوم تجربی درکنار علمای دینی پرورش یافته اند،دانشمندانی چون جابربن حیان، شیخ بهایی، ابوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و زکریای رازی به بشریت خدمات علمی شایان توجهی کرده و بسیاری از علوم را در سایه قرآن نظیر طب، نجوم، فیزیک، شیمی و ریاضیات را بنا نهاده اند که این علوم سالها در حوزه های علمیه مطرح بوده و بسیاری از علمای اسلامی از سرآمدان و پایه گذاران این علوم بوده اند.

این مرجع عالیقدر شیعیان جهان گفت: توجه به قرآن در اروپا و آمریکا چند برابر شده و ترجمه قرآن کریم در یکی از سالهای اخیر، به عنوان پرفروشترین کتاب معرفی شده است.