رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

ایجاد پیام رسان عمومی برای کاهش آسیب های فضای مجازی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

ایجاد پیام رسان عمومی برای کاهش آسیب های فضای مجازی

دبیر ستاد فضای مجازی کشور از ایجاد پیام رسان عمومی برای کاهش آسیب های فضای مجازی خبر داد.